Kerk Steyl

Sloopwerkzaamheden in een kerk te Steyl
waaronder slopen van betonvloer